ROK SZKOLNY 2018 - 2019Piknik Rodzinny

”Miej czas na Pracę, to cena sukcesu.
Miej czas na Myślenie, to źródło potęgi.
Miej czas na Zabawę, to sekret młodości(...)”Taka myśl przyświecała organizatorom kolejnego już Pikniku Rodzinnego w Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach, który odbył się 13 czerwca 2019r. Organizatorami była Rada Rodziców, rodzice uczniów naszej szkoły, Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły uczniowie, OSP Kalinowice, Rada Sołecka . Nasz Rodzinny Piknik oferował coś dla ciała i coś dla ducha. W ramach Pikniku odbył się pokaz eksperymentów " Fascynujący świat fizyki" przygotowany przez p. Krystynę Bąk. Przygotowano także inne atrakcje: malowanie twarzy, kurtynę wodną, kąpiel w pianie strażackiej, zabawę prowadził animator Miron. Było coś także na ząb: lody, ciasta, kawa, napoje, grill. Gościlismy również wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu pana Roberta Gwoździa, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Marka Zarębskiego, radnego p. Henryka Skowronka, przedstawiciela Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich p. Ewę Kotyrbę, ks. proboszcza Jana Sachra, prezesa OSP Kalinowice p. Józefa Żelaznego, sołtysa Kalinowic p. Rafała Żelaznego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przygotowanie pikniku.

      

      

      VI Konkurs Młodych Wokalistów

10 czerwca uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach uczestniczyli w VI Konkursie Młodych Wokalistów. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu. W konkursie uczestniczyła młodzież z kilku powiatów województwa opolskiego. Nasi uczniowie: Jakub Żelazny, Dalia Makowiecka, Letycja Musz zdobyli I miejsca -serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

      
II miejsce w V Powiatowym Konkursie Czytelniczym

Wiktoria Adamska- uczennica IV klasy ZPO w Kalinowicach- zdobyła II miejsce w V Powiatowym Konkursie Czytelniczym, który odbył się 4 czerwca w PSP w Kadłubie. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością wszystkich siedmiu części „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa oraz przygotować prezentację związaną z treścią powieści. W konkursie wzięło udział dwadzieścioro uczniów szkół podstawowych, którzy rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach. Serdecznie gratulujemy Wiktorii tytułu laureatki i życzymy dalszych sukcesów!


Występ szkolnego chóru

8 czerwca w remizie OSP w Wysokiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki I Ojca zorganizowana przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Wysoka. Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach pod dyrygenturą Pani Teresy Szczędziny. Dzieci wykonały 9 utworów wspaniale reprezentując szkołę. Zgromadzeni słuchacze gorąco oklaskiwali dzielnych koncertantów. Warto nadmienić, że żaden ze śpiewaków nie opuścił budynku OSP z pustymi rękoma, bowiem chórzyści zostali obdarowani słodyczami

      
"Jurajska przygoda"

W Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach realizowany był projekt przyrodniczo - ekologiczny "Jurajska przygoda". Celem projektu było zapoznanie uczniów z Jurą Krakowsko – Częstochowską. Pokazanie piękna przyrodniczego, historii tego regionu oraz poznanie zagrożeń wynikających z działań człowieka. Stworzono uczniom możliwość poznania jednego z ciekawszych regionów Polski, zapoznano z jego budową geologiczną, procesami krasowymi zachodzącymi w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz fauną i florą tego regionu.

      

      

      "POMÓŻMY ZIEMI" - PROJEKT PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY

Projekt "Pomóżmy Ziemi" realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kalinowicach. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią Ziemi. Pokazanie piękna przyrodniczego oraz zagrożeń wynikających z działań człowieka. Stworzenie uczniom możliwości poznania regionu oraz zapoznanie z jego historią i walorami przyrodniczo – krajobrazowymi, które bardzo często są nieznane i niedoceniane.

      

      

      Nowa skocznia

Wykorzystując korzystne warunki pogodowe, w Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach ruszyły prace związane z naprawą istniejącej już skoczni do skoku w dal. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, mieszkańców Kalinowic, lokalnemu przedsiębiorcy p. Piotrowi Pszowskiemu. Wymieniono rozbieg, ramę, piasek , a wokół wysypano ziemię i zasiano trawę. Nasi uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli przy tej „budowie”, przyczyni się do poprawy warunków realizacji podstawy programowej z zajęć sportowych oraz do rozwijania sportowych uzdolnień.

      
Spotkanie z mistrzynią

Uczniowie 8 klasy Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach uczestniczyli w spotkaniu z mistrzynią świata w i Europy w kick-boxingu i boksie Iwoną Guzowską, która czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także tytuł mistrzyni Holandii w kick-boxingu, tytuł mistrzyni Finlandii w kick-boxingu, siedmiokrotne mistrzostwo Polski. Spotkanie zorganizowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.Korowód

1 czerwca uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach uczestniczyli w Korowodzie otwierającym Dni Ziemi Strzeleckiej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za reprezentowanie naszej placówkiXIV Festiwal Piosenki Wartościowej

Dalia Makowiecka, uczennica II kl. Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach zajęła I miejsce w kategorii dziecięcej XIV Festiwalu Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” organizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie.

Gratulujemy!

      
15 lat Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej

Wiktoria Adamska uczennica klasy IV ZPO Kalinowice zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „15 lat Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”.

Gratulujemy!

      
Wiosenne prezentacje 2019

10 maja w Strzeleckim Ośrodku Kultury po raz XI odbył się Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów „WIOSENNE PREZENTACJE 2019” . Wśród biorących udział zespołów znalazł się również nasz chór pod dyrygenturą Pani Teresy Szczędziny, który zajął II miejsce. Chór wykonał dwa utwory: pieśń Stanisława Moniuszki –Prząśniczka oraz piosenkę Jacka Cygana – Laleczka z saskiej porcelany z taneczną choreografią, w wykonaniu Wiktorii Adamskiej i Natanaela Pelka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      
Pomagamy budować studnię

Samorząd Uczniowski Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach wraz opiekunem Panią Teresą Szczędziną zorganizował zbiórkę makulatury. Zebrano 800 kg, które przekazano Referatowi Misyjnemu na Górze Św. Anny. Fundusze zostaną przeznaczone na budowę studni w Togo.
      Wyróżnienie w konkursie plastycznym

Wiktoria Adamska uczennica klasy IV została wyróżniona za pracę plastyczną w konkursie „Papieros to wróg co dymi, truje i zdrowie marnuje”. Klasa IV uczestniczy w Programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Dziękujemy także pani Jolancie Szaradowskiej- Kuklińskiej za pomoc uczniom w wykonaniu ciekawych prac. Serdecznie gratulujemy

Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13

sekretariat@zpokalinowice.edu.pl

ZPO Kalinowice